Automatische roosteroptimalisatie

SP-Expert werkt met een groot aantal parameters, waarmee automatisch het meest ideale rooster berekend kan worden. Er wordt rekening gehouden met de behoeften van de organisatie en die van de medewerkers, alsook de effectiviteit. SP-Expert houdt niet alleen rekening met algemene parameters zoals personeelsbehoefte, werktijdmodellen of de saldostanden van de medewerkers, er wordt tevens een willekeurig aantal individueel te definiëren factoren meeberekend. Aan welke parameters welke waarde wordt toegewezen, wordt bepaald op basis van uw behoeften.

Planningsvoorstellen kunnen op uurbasis of per dag voor een willekeurige periode worden gemaakt. Parameters worden eenvoudig bewerkt en aangepast, totdat de voor u optimale roostervariant is gevonden. Deze roosters kunt u handmatig niet in zo’n korte tijd en met deze kwaliteit realiseren. De planner wordt dus ontlast en de motivatie en tevredenheid van de medewerkers stijgt.

Demo aanvragen

Er ontstaat rust en betrouwbaarheid. De planning is afgestemd op de behoefte van de organisatie. Niets meer adhoc, discussies zijn vooraf gevoerd en het is helder.

Diakonessenhuis

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting / capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage