Employee self service (ESS) & APP

Met de SP-Expert Employee Self Service en app kunt u de medewerkers actief bij de planning betrekken. De mate van invloed die de medewerker heeft op de planning is door de organisatie zelf te bepalen. Planners en medewerkers kunnen snel en gemakkelijk, op elke locatie, met elkaar communiceren via internet of de SP-Expert Connect app. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld zelf (thuis) hun gegevens inzien, de data doorgeven waarop ze beschikbaar zijn, verlofdagen aanvragen bij de leidinggevende of diensten onderling ruilen. De afdeling personeelszaken of de planners kunnen op hun beurt direct over de gegevens beschikken en zo nodig reageren.

Verzoeken worden automatisch naar de leidinggevende verstuurd, die het verzoek kan toekennen of afwijzen. De actuele status kan continue worden gevolgd. Door het transparante proces worden aanvragen niet snel meer vergeten of te laat verwerkt en worden correctietaken geminimaliseerd.

Met de ESS creëert u voor uw medewerkers de beste voorwaarden voor een goede verdeling tussen werk en privé. Bovendien wordt door de actieve betrokkenheid van uw medewerkers bij de personeelsplanning een deel van de taken, en daarmee de verantwoordelijkheid, overgedragen aan de medewerkers. Het resultaat: gemotiveerde en tevreden medewerkers en uw planners of HR afdeling ontlast.

Demo aanvragen

Onze teams kunnen in het planningssysteem zelf een rooster voor de groep bouwen, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met behoeftes van de cliënten en de voorkeuren van de eigen medewerkers.

De Twentse Zorgcentra

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting / capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage