Forecasting / capaciteitsplanning

FORECASTING

SP-Expert Forecast is een flexibele tool, waarin je zelf bepaalt welke parameters voor je forecast belangrijk zijn. Je kunt sturen op alle mogelijke criteria. Een goede forecast combineert historie met voortschrijdend inzicht. SP-Expert Forecast zorgt voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting zowel op lange, middellange als korte termijn. Door een permanente evaluatie van prognose versus realisatie zijn afwijkingen steeds real-time inzichtelijk en daarmee bij te sturen.

CAPACITEITSPLANNING

Met de module Capaciteitsplanning van SP-Expert maakt u snel een gedetailleerde berekening van de benodigde formatie (het aantal FTE’s of uren per functie) enerzijds en een analyse van de huidige bezetting, anderzijds. Knelpunten met betrekking tot de verwachte personele inzet (zowel in aantal als kwalificaties), worden onmiddellijk zichtbaar. U ziet exact op welk functieniveau er tekorten optreden en waar sprake is van overcapaciteit. Daar kunt u vervolgens op anticiperen en uw planning op bijsturen. Ook kunt u een gedetailleerde kostprijsberekening maken, per functie bijvoorbeeld.

Dankzij inzicht in historische gegevens kunt u uw toekomstige planningen steeds nauwkeuriger opstellen. U kent bijvoorbeeld het exacte ziekteverzuimpercentage. U ziet ook waar sprake is van onevenredig veel overwerk en u heeft inzicht in de loonkosten, de inhuur en de flexuren. Met deze kennis kunt u op strategisch niveau de juiste beslissingen nemen en op operationeel niveau verder professionaliseren. Het roosterbeleid wordt namelijk nauwkeuriger naarmate het inzicht in de planning toeneemt.

Bovendien doet de HR afdeling met deze informatie zijn voordeel. De gegevens uit SP-Expert ondersteunen bijvoorbeeld bij het maken van concrete opleidingsplannen, het opstellen van budgetten en het aansturen van het wervingsbeleid. Er kunnen afgewogen beslissingen worden genomen op basis van objectieve en onderbouwde cijfers.

Demo aanvragen

De communicatie verloopt sowieso een stuk ‘leaner’. Medewerkers kunnen nu zelf hun eigen diensten aanvragen via het systeem.

John RuiterTransavia

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting en capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage