Managementinformatie & Rapportage

Gegevensverzameling en analyses worden binnen HR afdelingen steeds belangrijker. Grote hoeveelheden personeelsgegevens moeten worden beheerd en wijzigingen zo snel mogelijk verwerkt. Met de managementinformatie en rapportages van SP-Expert kunt u vele gegevens transparant weergeven, zodat ze bijdragen aan een betrouwbare prognose voor personeelsinzet. Daarnaast ondersteunt de tool bij gestructureerd HR gegevensbeheer, het maken van HR-analyses en rapportages.

Met de reportingmodule van SP-Expert verdiept u uw kennis. Relevante gegevens zoals productiviteit per kostenplaats, informatie over afwezigheid, omzet per medewerker of groep, enzovoorts kunnen op elk gewenst moment worden geanalyseerd, ook in combinatie met andere belangrijke bedrijfsgegevens. Dit helpt bij het opstellen van een passend personeelsbeleid en vormt de grondslag voor succesvol en toekomstgericht handelen.

De gegevens kunnen worden overgedragen naar iedere Business Intelligence tool. Hierdoor wordt de inhoudelijke waarde van de informatie verder verhoogd. Foutloze en direct beschikbare gegevens rondom personeel zijn belangrijk. U kunt snel reageren, het houdt risico’s bij beslissingen minimaal en verbetert de kwaliteit van uw beslissingen. Bijvoorbeeld beslissingen over het al dan niet aannemen van nieuwe medewerkers of in- en uitleen van medewerkers tussen bedrijfsunits of afdelingen onderling.

De managementinformatie en rapportages van SP-Expert verschaffen inzicht in onder andere planning, productie, rooster, financiële en personele prestaties, per bedrijfsunit, afdeling of functie. Door deze prestaties te meten, kunt u beslissingen verantwoorden en/of bijsturen. Informatie kan snel en in gepaste vorm toegankelijk gemaakt worden.

Demo aanvragen

Dagroosters genereren, uren berekenen en met één druk op de knop de juiste cijfers visualiseren, inclusief toeslagen, maaltijdvergoedingen, …

Monique KoolenbranderParkeerservice

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting / capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage