Personeelsplanning

Om als bedrijf concurrerend te kunnen zijn, wilt u de kosten beheersen en zo laag mogelijk houden. Hoe gek het ook klinkt, op uw ‘personeel’ kunt u behoorlijk wat kosten besparen. Dan bedoelen wij niet door het personeel te ontslaan, maar door een optimale personeelsplanning te realiseren.

Maar planprocessen zijn soms complex. Ook met uitdagingen als de pensionering, demografische veranderingen, nieuwe werktijdmodellen of veranderingen in de arbeidsergonomie moet rekening worden gehouden. Dit maakt het nog complexer.

Het proces voor personeelsplanning heeft betrekking op de hele organisatie. Op alle niveaus worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt, overal zijn de effecten merkbaar. Veranderingen in het planningsproces hebben daarom altijd een behoorlijke impact en vragen om een zorgvuldige aanpak. Met SP-Expert verhoogt u de kwaliteit van uw planprocessen en kunt u adequaat op toekomstige ontwikkelingen reageren.

Met SP-Expert en onze ervaring op het gebied van planprocessen bieden wij een ruim aanbod aan planningsmethodieken om tot een optimale personeelsplanning te komen. De gekozen planwijze is afhankelijk van de wensen van uw organisatie en gaat van bijvoorbeeld het gebruiken van een basisrooster of een cyclisch rooster tot het volautomatisch roosteren aan de hand van ingestelde parameters.

De SP-Expert schermen zijn eenvoudig in gebruik en een sluitend rooster is in een mum van tijd gemaakt. De informatie is steeds actueel en u houdt permanent het overzicht over de ingezette uren ten opzichte van de gebudgetteerde uren. Een planautomaat genereert de ideale bezetting en houdt daarbij rekening met een hele reeks aan criteria: wet- en regelgeving, budgetten, contracten, actuele saldi, wensen en competenties van medewerkers en diverse kwaliteitscriteria. SP-Expert berekent alle gewerkte uren volgens instelbare landelijke regels en CAO-overeenkomsten en zorgt aan het eind van de periode voor een correcte aanlevering van alle berekende loonelementen voor de payroll.

Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat de juiste personen met de juiste kwalificaties op het juiste moment op de juiste plek tegen de juiste kosten aan het werk zijn. Dat noemen wij ‘dynamisch plannen’. De inzet van medewerkers sluit perfect aan bij de behoefte van de organisatie, op basis van aantallen en competenties.

Demo aanvragen

Onze planners hoeven geen administratieve taken meer te doen, maar kunnen zich concentreren op hoe ze medewerkers optimaal inzetten

GGZ Organisatie

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting / capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage