Tijdregistratie & Tijdbeheer

TIJDREGISTRATIE

De arbeidsmarkt verandert snel. Het flexibel werken blijft toenemen en intelligente werktijdmodellen zijn ontstaan. Dit vereist een aangepaste manier van tijdregistratie. Tijdregistratie met SP-Expert is gemakkelijk, uiterst flexibel, niet aan een bepaalde locatie gebonden en controleerbaar. Op elk moment en op elke plaats is een nauwkeurige documentatie van de gewerkte uren mogelijk. Zo wordt de tijdregistratie voor alle medewerkergroepen een uniform proces. Het vermindert de administratieve rompslomp op de personeelsafdelingen en verhoogt de zekerheid op een correcte verloning.

TIJDBEHEER

Een juiste berekening van de persoonlijke werktijden is van groot belang voor zowel de medewerker als de organisatie. SP-Expert kent standaard een zeer uitgebreide module voor tijdbeheer. Alle gewenste gegevens, zoals het aantal gewerkte diensten, de loonkosten, de overuren, premies, toeslagen, verlofrechten en saldi zijn automatisch beschikbaar in elke gewenste eenheid zoals uren, dagen, euro’s of percentages. Het systeem hanteert niet alleen de afrekeningparameters van verschillende CAO’s, maar ook van andere relevante wettelijke en interne voorschriften en afspraken. Het tijdbeheer van SP-Expert wordt in uw systeemstructuur geïntegreerd en levert u alle gegevens die voor afrekening van belang zijn. Snel, betrouwbaar en volledig geïntegreerd met de planning.

Tijdbeheer met SP-Expert zorgt voor een hoge mate van tevredenheid en transparantie: van de registratie van de gewerkte uren via de foutloze afrekening tot het bijhouden van de betreffende saldi-gegevens. Door de volautomatische werktijd- en toeslagberekening worden uw HR-medewerkers ontlast, terwijl registratie- en berekeningsfouten worden voorkomen.

Demo aanvragen

Het gebruikersgemak van SP-Expert is heel hoog, je kunt in één oogopslag zien hoe de bezettingsgraad is en daarop inspelen

Luciën KoopalPersoneelsplanner A.S.Watson Benelux (Kruidvat, Trekpleister,...)

Andere oplossingen van SP-Expert

Tijdbeheer en tijdregistratie

Personeelsplanning

Employee self service en app

Automatische roosteroptimalisatie

Forecasting / capaciteitsplanning

Managementinformatie en rapportage